Studium Rozwoju Transportu Szynowego

Studium rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej Województwa Mazowieckiego – dokument opracowany w ramach Programu Rozwoju i Modernizacji Technologicznej Transportu Szynowego w Województwie Mazowieckim.