PLUREL

PLUREL jest zintegrowanym projektem finansowanym przez 6. Program Ramowy Unii Europejskiej. Uczestniczy w nim trzydzieści jeden organizacji partnerskich z czternastu europejskich krajów oraz Chin.

Celem projektu jest rozwijanie nowych strategii oraz narzędzi planowania i przewidywania, które będą w przeszłości podstawą do zrównoważonego rozwoju w obrębie relacji wiejsko-miejskich w zagospodarowaniu przestrzennym.

Z ramienia 6. Programu Ramowego UE w programie uczestniczy Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk (IGIPZ PAN). Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego (MBPR) bierze udział w projekcie na mocy umowy podpisanej z IGIPZ PAN. Zastępca Dyrektora MBPR – Tomasz Sławiński został wybrany przewodniczącym Stakeholders Board – Rady Zainteresowanych jednostek władz samorządowych regionów uczestniczących w programie.