Od pomysłu do realizacji – konferencja subregionalna w Ciechanowie

28 września 2017 r. w Ciechanowie odbyła się konferencja pt. „Od pomysłu do realizacji – wyzwania i sukcesy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020”, zorganizowana przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego reprezentowała Pani Monika Brzeszkiewicz-Kowalska – Dyrektor Oddziału Terenowego w Ciechanowie, która przedstawiła prezentację: Uwarunkowania zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego z uwzględnieniem inwestycji realizowanych w ramach RPO WM.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele samorządu województwa, samorządów gminnych i powiatowych, instytucje zaangażowane w proces wdrażania funduszy europejskich, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, a także inne podmioty zainteresowane pozyskiwaniem dofinansowania.

Konferencja stała się miejscem wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy samorządami, przedsiębiorcami, a także potencjalnymi odbiorcami funduszy europejskich.