Konferencja regionalna w Płocku

W dniu 29 września 2017 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku odbyła się ostatnia z cyklu 5 konferencji regionalnych organizowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, zatytułowana: „Od pomysłu do realizacji – wyzwania i sukcesy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020”.

W konferencji uczestniczyli m.in.: wicemarszałek Wiesław Raboszuk, Dyrektor MJWPU Mariusz Frankowski, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i innych instytucji zaangażowanych w proces wdrażania funduszy europejskich.

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie reprezentowała Ewa Baranowska -Dyrektor Oddziału Terenowego w Płocku, która w swoim wystąpieniu przedstawiła uwarunkowania zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego z uwzględnieniem inwestycji realizowanych w ramach RPO WM na terenie subregionu płockiego.

Celem konferencji było zaprezentowanie efektów wdrażania projektów finansowanych z RPO WM 2014-2020, przedstawienie planów i wyzwań na rok 2018 oraz możliwości pozyskania funduszy europejskich w ramach pakietu dla średnich miast.