Inne publikacje MBPR

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie jest wydawcą nie tylko serii wydawniczych ukazujących się regularnie, ale także książek o tematyce związanej z planowaniem przestrzennym i polityką regionalną.