Wszystkie wydawnictwa MBPR

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie jest wydawcą książek o tematyce związanej z planowaniem przestrzennym i polityką regionalną. Biuro wydaje także zeszyty w serii MAZOWSZE. Analizy i Studia, w których publikowane są monografie poświęcone zagadnieniom związanym z województwem mazowieckim. W ciągu roku ukazuje się do 6 zeszytów serii. MBPR jest także wydawcą pierwszego na Mazowszu periodyku naukowego MAZOWSZE Studia Regionalne, w którym publikują naukowcy związani z regionem mazowieckim. Periodyk ukazuje się w cyklu półrocznym.
W 2012 roku Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zainicjowało wydanie kolejnej serii tematycznej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA, w której publikowane są syntetyczne raporty z badań przeprowadzonych w ramach projektu systemowego „Trendy rozwojowe Mazowsza” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.1.4.

WydawnictwoOpis
Mazowsze Studia Regionalne - okładkaPeriodyk MAZOWSZE Studia Regionalne ma promować dorobek naukowy badaczy z regionu mazowieckiego oraz prace dotyczące Mazowsza. Czasopismo jest podzielone na trzy odrębne części. W pierwszej publikowane są opracowania, studia, analizy i wyniki badań prowadzonych przez instytucje badawcze i ośrodki akademickie. Druga część poświęcona jest na prezentację analiz, studiów i ekspertyz przygotowanych przez jednostki samorządowe. W trzeciej części prezentowane są bieżące wydarzenia, sylwetki osób zasłużonych dla Mazowsza oraz recenzje i omówienia prac poświeconych regionowi mazowieckiemu.
Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 19W serii wydawniczej „Trendy Rozwojowe Mazowsza” publikowane są wyniki badań wykonanych w ramach projektu o tej samej nazwie oraz projektu „Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego”, zaś po zakończeniu ich realizacji w połowie 2015 r. – opracowania badawcze Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego. Opracowania mają na celu dostarczenie czytelnikom rzetelnej i wszechstronnej wiedzy na temat procesów rozwojowych w województwie mazowieckim. Opublikowane badania pozwalają dokonywać oceny bieżącej sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa mazowieckiego oraz wyciągnąć wnioski na przyszłość w postaci prognoz i projekcji. Seria dedykowana jest samorządowcom, decydentom odpowiedzialnym za prowadzenie polityki regionalnej, naukowcom i mieszkańcom województwa Mazowieckiego.
Zeszyt 4(54)2018 Okresowa ocena Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego tom 2Zainicjowana w 2006 roku seria wydawnicza MAZOWSZE. Analizy i Studia powstała z myślą o rozpowszechnianiu badań, ekspertyz i analiz opracowywanych na potrzeby Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dotychczas Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wydało prawie trzydzieści zeszytów.
Studium Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego WarszawyPublikacja Studium Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy została wydana listopadzie 2010 roku. W skład projektowanego Obszaru Metropolitalnego Warszawy wchodzą 72 gminy z powiatów: grodziskiego, grójeckiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, wyszkowskiego i żyrardowskiego oraz m. st. Warszawa. Całkowity obszar powierzchni objętej badaniami wynosi 6 205 km2 i jest zamieszkany przez 2 943,6 tys. mieszkańców. W opracowaniu uwzględniono dane zebrane podczas badań statystyki publicznej oraz z prac prowadzonych przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego i Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego.
Wydawnictwa Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego