MAZOWSZE. Analizy i Studia

Zainicjowana w 2006 roku seria wydawnicza MAZOWSZE. Analizy i Studia powstała z myślą o rozpowszechnianiu badań, ekspertyz i analiz opracowywanych na potrzeby Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dotychczas Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wydało prawie czterdzieści zeszytów, w których publikowane były opracowania obejmujące swym zakresem m.in. tematykę rozwoju szlaków turystyczno-kulturowych na Mazowszu (pasma: Omulwi, Narwi, Wigi, Wkrwy, Skrwy oraz Bugu i Liwca), jak i prace dotyczące zagadnień oraz obszarów problemowych wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 2004 r. (obszary: ostrołęcki, nadbużański, radomski, mławsko-żuromiński i płocki). W przyjetym w 2014 r. Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego znajdują sie nowe obszary problemowe.

Adres redakcji:

Redakcja MAZOWSZE. Analizy i Studia
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
ul. Nowy Zjazd 1 ; 00-301 Warszawa
tel. 0-22 518 49 33, fax. 0-22 518 49 49
e-mail: redakcja@mbpr.pl