MAZOWSZE. Analizy i Studia

Zainicjowana w 2006 roku seria wydawnicza MAZOWSZE. Analizy i Studia powstała z myślą o rozpowszechnianiu badań, ekspertyz i analiz opracowywanych na potrzeby Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dotychczas Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wydało ponad sześćdziesiąt zeszytów, w których publikowane były opracowania obejmujące swym zakresem m.in. tematykę rozwoju szlaków turystyczno-kulturowych na Mazowszu (pasma: Omulwi, Narwi, Wigi, Wkrwy, Skrwy oraz Bugu i Liwca), jak i prace dotyczące zagadnień oraz obszarów problemowych wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 2004 r. (obszary: ostrołęcki, nadbużański, radomski, mławsko-żuromiński i płocki). W przyjętym w 2014 r. Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego znajdują się nowe obszary problemowe.

ISNN wersji drukowanej: 1896-6322
ISNN wydań on-line: 2956-7106

Adres redakcji:

Redakcja MAZOWSZE. Analizy i Studia
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa
tel. +48 22 518 49 00 – biuro
tel. +48 22 518 49 34 – redakcja
fax. +48 22 518 49 49
e-mail: redakcja@mbpr.pl