Trendy Rozwojowe Mazowsza

W serii wydawniczej „Trendy Rozwojowe Mazowsza” publikowane są wyniki badań wykonanych w ramach projektu o tej samej nazwie oraz projektu „Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego”, zaś po zakończeniu ich realizacji w połowie 2015 r. – opracowania badawcze Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego. Opracowania mają na celu dostarczenie czytelnikom rzetelnej i wszechstronnej wiedzy na temat procesów rozwojowych w województwie mazowieckim. Opublikowane badania pozwalają dokonywać oceny bieżącej sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa mazowieckiego oraz wyciągnąć wnioski na przyszłość w postaci prognoz i projekcji. Seria dedykowana jest samorządowcom, decydentom odpowiedzialnym za prowadzenie polityki regionalnej, naukowcom i mieszkańcom województwa Mazowieckiego.