Dokumenty opracowane w MBPR

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie opracowuje dokumenty o tematyce związanej z planowaniem przestrzennym i polityką regionalną. Część najbardziej znaczących i najbardziej obszernych opracowań, takich jak strategie rozwoju, czy plany zagospodarowania przestrzennego przyjmuje formę wydawnictw książkowych.