D-AIR – Decarbonated Airport Regions – Niskoemisyjne Regiony Lotniskowe

W latach 2011-2014 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie w imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego uczestniczyło w projekcie Decarbonated Airport Regions (D-AIR) – Niskoemisyjne Regiony Lotniskowe. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach inicjatywy INTERREG IVC. Budżet Województwa Mazowieckiego w projekcie wynosił ponad 100 tys. EUR. Projekt realizowany był w ścisłej współpracy ze Spółką Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z. o. o., której przedstawiciele mogli uczestniczyć w wizytach studyjnych i zbierać doświadczenie niezbędne do rozwoju portu lotniczego w Modlinie zgodnie z europejskimi standardami.

Partnerami projektu byli: miasto Eindhoven, lotnisko Eindhoven, stowarzyszenia Airport Regions Conference (odpowiedzialne za rozpowszechnianie wiedzy na temat projektu), Communauté d’Agglomération Terres de France (Wspólnota Trzech Gmin Wokół lotniska Charles de Gaulle w Paryżu), Zarząd Transportu Miejskiego w Sztokholmie, Swedavia (zarządca lotniska Sztokholm-Arlanda), miasto Lipsk, lotnisko w Lipsku, miasto Wiedeń, Bolonia, miasto El-Prat (Barcelona), Malta oraz Region Lotniczy Pragi.

D-AIR był inicjatywą wychodzącą naprzeciw władzom portów lotniczych i jednostkom samorządu terytorialnego, których celem był wzrost konkurencyjności w poszanowaniu zasad rozwoju zrównoważonego oraz w oparciu o nowoczesne technologie.

Projekt nastawiony był na wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie redukcji CO2 na terenie portu lotniczego oraz organizacji transportu z/na lotnisko, optymalnego z punktu widzenia pasażera i środowiska. W trakcie trwania projektu odbyło się 10 wizyt studyjnych, z czego jedna została zorganizowana w Mazowieckim Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin. W oparciu o zdobywane w ich czasie informacje eksperci, pracownicy portów lotniczych oraz przedstawiciele samorządów lokalnych i regionalnych przygotowywali szczegółowe raporty na temat wdrożonych rozwiązań transportowych i środowiskowych. Na podstawie tych raportów, każdy z partnerów projektu przygotował plan wdrożeniowy dla lotniska, który zawierał propozycje, pomysły i rozwiązania, możliwe do wdrożenia na danym lotnisku w najbliższej przyszłości.

W ramach projektu powstał Regionalny Plany Implementacyjny dla Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, który szczegółowo identyfikuje wielkość emisji CO2 na lotnisku w Modlinie oraz proponuje konkretne rozwiązania i inwestycje, które pomogą ją obniżyć. Efektem wymiany doświadczeń w ramach wizyt studyjnych jest również finalny dokument projektu Decarbonising Airport Regions, który stanowi zbiór rekomendacji i przykładów dobrych praktyk w zakresie ograniczania emisji CO2 na obszarach lotniskowych.