ARC – Airport Regions Conference

Airport Regions Conference (ARC) – głównym celem tej organizacji jest wpływ na europejską politykę transportu lotniczego oraz aktywizowanie władz regionalnych i lokalnych w tym procesie. Organizacja ta została założona w 1999 r. Jej członkami są przede wszystkim regiony, na których obszarze znajdują się największe lotniska w Europie, tj.: Wiedeń, Flanders, A.V.A.R., Tallin, Vantaa, Ile de France, Bawaria, Frankfurt nad Renem, Północna Westfalia, Wschodnia Attyka, Lombardia, Amsterdam, Noord-Holland, Haarlemmermeer, `Sør-Gardermoen, Arad, Mures, Barcelona, Katalonia, Municipality of El Prat, Majorka, Wyspy Kanaryjskie, Goeteborg Region, Stockholm Malar, Zürich, Hounslow, Surrey, Renfrewshire, West Sussex.

Działania ARC skupiają się na organizowaniu spotkań i seminariów, tworzeniu studiów oraz projektów, a także przeprowadzaniu badań i analiz dotyczących tematyki lotnictwa oraz rozwoju regionalnego. Członkostwo w ARC opiera się na współpracy merytorycznej, polegającej na wymianie doświadczeń, informacji, organizowaniu szkoleń, wspomaganiu planowania regionalnego i programowania strategicznego. W praktyce uczestnictwo w ARC stwarza możliwość dzielenia się doświadczeniami w zakresie transportu lotniczego i rozwoju regionalnego oraz zapewnieniu kontaktów z osobami i instytucjami zainteresowanymi współpracą w tym zakresie.

Województwo mazowieckie uczestniczy w ARC od 2006 roku.