Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich

W dniu 11 czerwca 2018 r. w Warszawie odbyło się seminarium pn. „Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich” zorganizowane przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

Na seminarium poruszono zagadnienia dotyczące:

  • problemów i zagrożeń związanych z wykorzystaniem ziemi do celów rolniczych,
  • ograniczenia zmian klimatycznych poprzez właściwe użytkowanie ziemi,
  • racjonalnego wykorzystania zasobów ziemi dzięki odpowiedniej gospodarce przestrzennej na obszarach wiejskich,
  • poprawy wadliwej struktury przestrzennej gospodarstw rolnych za pomoc postępowań scaleniowych.

Zagadnienia dotyczące polityki wykorzystania ziemi, gwarantującej zachowanie zasobów ilościowych i jakościowych oraz dobrze służącej rozwojowi obszarów wiejskich rozwinięte zostały w dyskusji. Uczestnicy seminarium poruszyli kwestie: komasacji gruntów, przemiany struktury agrarnej, antropopresji na terenach wiejskich, ochrony gruntów rolnych oraz rozwoju rolnictwa zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Tematy omówione na Seminarium zostaną podsumowane w wydanej w najbliższym czasie publikacji.