Cykl Konferencji – zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego

Cykl Konferencji – zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, nowy podział statystyczny regionu.

Informujemy, że Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie organizuje na terenie całego regionu cykl konferencji subregionalnych. Tematem przewodnim konferencji/debaty będzie podsumowanie realizacji polityki rozwoju województwa prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz przyszłość Mazowsza w kontekście zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, nowego podziału statystycznego regionu i związanej z tym kwestii funduszy pomocowych w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej po 2020 roku.

W debacie udział wezmą m. in.: Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan prof. dr hab. Jacek Szlachta – Kierownik Katedry Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Szkoły Głównej Handlowej, Pan dr Marcin Wajda – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Pani dr Elżbieta Kozubek – Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Harmonogram konferencji subregionalnych:

  • 14 maja 2018 r. Radom
  • 18 maja 2018 r. Płock
  • 4 czerwca 2018 r. Siedlce
  • 8 czerwca 2018 r. Ciechanów
  • 11 czerwca 2018 r. Ostrołęka
  • 25 czerwca 2018 r. Warszawa
  • 6 lipca 2018 r. Żyrardów