Delegacja ze Słowenii na Mazowszu – realizacja wizyty w ramach projektu YouInHerit

W dniach 15-16 czerwca 2018 r. miała miejsce wizyta delegacji ze Słowenii na Mazowszu w ramach realizacji projektu YouInHerit. W piątek 15 czerwca odbyło się spotkanie gości z Regionalną Grupą Interesariuszy w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Miało ono na celu wymianę doświadczeń oraz zaprezentowanie części dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Podczas spotkania miał miejsce wykład na temat historii browarnictwa w Sierpcu oraz dyskusja na temat sposobów zainteresowania młodzieży dziedzictwem kulturowym i rzemiosłem. Po spotkaniu goście mogli zwiedzić Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Druga część wizyty miała miejsce w sobotę 16 czerwca i obejmowała udział w I Festiwalu Piwowarów Domowych w Warszawie. Podczas festiwalu zaprezentowane zostały założenia projektu YouInHerit oraz wystawione było stoisko projektu, przy którym udzielano wszelkich informacji na jego temat oraz odbywały się konkursy tematyczne. Można było zapoznać się z tradycyjnymi metodami wytwarzania piwa, prezentowanymi przez najlepszych ekspertów, posłuchać wykładów związanych z tematyką projektu YouInHerit oraz oddać głos na najlepszy produkt i stoisko festiwalowe.