Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Poziom rozwoju regionu oraz skuteczność i efektywność prowadzonej polityki
ocenione zostały w procesie monitoringu strategii, którego ustalenia zostały przedstawione w raporcie pt. Monitoring Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

Raport przedstawia analizę zmian zachodzących w województwie w latach 2004-2009, zawiera dostępne w trakcie jego przygotowywania dane za I i II kwartał 2010 r., a także ocenę prawidłowości doboru ustaleń strategicznych oraz celów i kierunków działań.
Raport został sporządzony zgodnie z merytorycznymi podstawami procesu monitorowania określonymi w dotychczasowej Strategii. 17 stycznia 2011 r. dokument został przyjęty przez Zespół do spraw wdrażania i monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Kolejnym krokiem było zarekomendowanie Zarządowi Województwa wniosków z Raportu, w tym wniosku o konieczności aktualizacji Strategii, przez przewodniczącego Zespołu, wicemarszałka województwa mazowieckiego Marcina Kierwińskiego. Raport z monitoringu był także tematem obrad Wojewódzkiej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej, która w przyjętej 13 kwietnia 2011 r. uchwale nr 2/2011 pozytywnie go zaopiniowała, a także poparła wniosek dotyczący aktualizacji Strategii.
20 czerwca 2011 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął raport z monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (uchwała nr 73/11).