X posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

W dniu 14 marca 2019 r. w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej odbyło się X posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele MBPR w Warszawie z OT Płock.

Podczas spotkania pracownik Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej przedstawił raport z przebiegu prac Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w 2018 r. oraz zapoznał członków z zadaniami zaplanowanymi na lata 2019-2022. Do kluczowych zadań Komitetu będzie należało opracowanie nowego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2020-2028.

W dalszej części przedstawiono działania Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej zaplanowane na 2019 r., w tym m.in. przeprowadzenie konkursu na Mazowiecką Markę Ekonomii Społecznej, przygotowanie targów podmiotów ekonomii społecznej, spotkań regionalnych w JST nt. ekonomii społecznej, spotkań sieciujących ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, szkoleń i seminariów dla kadry pomocy społecznej, konkursów dotacyjnych dla centrów integracji społecznej, przygotowanie publikacji o sektorze ekonomii społecznej, monitoring zaktualizowanego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020, monitoring rozwoju mazowieckiej ekonomii społecznej, jak również przeprowadzenie badania dotyczącego kondycji sektora ekonomii społecznej na Mazowszu. Najbliższe targi Ekonomii Społecznej odbędą się 13 września 2019 r.

Ponadto przedstawiono mazowiecką mapę ekonomii społecznej, której działania skoncentrowane będą na rozwoju, tj. marketingowych pomysłach na produkty i usługi w celu zaspokojenia określonych potrzeb lokalnych, reintegracji rozumianej jako różne formy wsparcia i dobre praktyki oraz odpowiedzialności – propagowaniu ekonomii społecznej w województwie.

Ostatnia część spotkania dotyczyła omówienia spraw bieżących, w tym m.in. wysokości świadczenia reintegracyjnego dla uczestników zajęć w centrach integracji społecznej.