Konferencja

W pierwszej części konferencji poruszono kwestię dróg wodnych śródlądowych. Prof. dr hab. Zygmunt Babiński omówił warunki żeglugowe na Dolnej Wiśle wskazując konieczność podjęcia jak najszybszych prac związanych z budową kolejnych stopni wodnych. Dzięki podjętym pracom Wisła uzyska wyższe klasy żeglowności, które spełnią wymagania stawiane drogom międzynarodowym. Pan Rafał Modrzewski, Z-ca Dyrektora Departamentu Planowania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego omówił ideę powstania oraz szczegóły techniczne platformy multimodalnej, której uruchomienie planuje się w Solcu Kujawskim. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej reprezentowała Marta Kunicka, która przedstawiła Program Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły dotyczący modernizacji drogi wodnej E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy i E-40 na odcinku od Warszawy do granicy Polska-Białoruś (Brześć) oraz drogi wodnej E 70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (do Elbląga).

Druga część konferencji koncentrowała się na samym korytarzu Bałtyk-Adriatyk. Jako pierwszy prezentację wygłosił Pan Maciej Brzozowski z portu w Hamburgu (Niemcy), który przedstawił nowoczesne rozwiązania z branży IT, które mają za zadanie usprawnić pracę portu oraz zmniejszyć jego oddziaływanie na środowisko. Drugim prelegentem był Pan Dariusz Mierkiewicz z Portu w Koprze (Słowenia), który zaprezentował ofertę portu dla polskich firm spedycyjnych oraz plany rozbudowy. Doktor Michał Tuszyński ze Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej przedstawił prezentację „Projekt flagowy TENTacle drogowskazem rozwoju multimodalności Korytarza Bałtyk-Adriatyk w perspektywie 2050 r.” Celem projektu jest pozyskanie opinii i poparcia dla idei węzła korytarza Bałtyk-Adriatyk wśród mieszkańców i innych zainteresowanych. W ramach samego projektu zostanie opracowany atlas przedsięwzięć ze wskazaniem ich wpływu na najbliższe otoczenie – osiedla mieszkaniowe oraz strefy działalności gospodarczej. Nie mniej ważne będzie uzgodnienie możliwości połączenia węzła gdyńskiego – z węzłami innych korytarzy transportowych w regionie Morza Bałtyckiego.

W drugim dniu konferencji odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. Podczas głosowania, na nową kadencję wybrano Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Ryszard Świlski (prezes), Tomasz Sobieraj (wiceprezes) i Sławomir Kopyść (wiceprezes). Wybrano także Komisję Rewizyjną w składzie: Marcin Pogodziński (przewodniczący), Michał Czaykowski i Marceli Jakubowski.

Konferencja multimodalna
Konferencja multimodalna