Seminarium Statystyka dla polityki spójności

W dniu 29.11.2018 r. pracownicy MBPR OT Płock uczestniczyli w seminarium Statystyka dla polityki spójności, które było zorganizowane przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie.

Prowadzącą spotkanie była Dyrektor Departamentu Badań Przestrzennych i Środowiska, która wprowadziła uczestników w tematykę seminarium, przedstawiała m.in. zagadnienia związane z systemem monitorującym politykę spójności.

Podczas spotkania zaprezentowano wyniki prac badawczych dotyczących m.in. „Usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia”, których jednym z celów było opracowanie wskaźników (przydatnych jednostkom samorządu terytorialnego) do oceny dostępności usług publicznych oraz opracowanie metodologii badań statystycznych w obszarze usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia.

Przedstawiono również wyniki pracy badawczej pt. „Usługi publiczne w obszarze kultury świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce”. Celem tej pracy było przede wszystkim wsparcie systemu monitorowania polityki spójności i polityki przestrzennej w kontekście dostępności usług publicznych z zakresu kultury.

Zaprezentowano również – „Dojazdy uczniów do szkół zlokalizowanych w miastach wojewódzkich”, gdzie analizowano zjawisko dojazdów do szkół w kontekście jego miejsca i znaczenia w polityce spójności.

W ramach wystąpień przedstawiono także wyniki prac badawczych w zakresie wskaźników dostępności terytorialnej do obiektów użyteczności publicznej oraz identyfikacji źródeł zróżnicowania regionalnego Polski z wykorzystaniem metod dekompozycji wzrostu i różnic wybranych wskaźników.

Informacje dotyczące badań statystycznych w kontekście polityki spójności dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.