X Gremium Ekspertów Turystyki Przyszłość Turystyki

W dniach 7-8 grudnia 2022 r. pracownicy Oddziału Terenowego w Płocku MBPR w Warszawie uczestniczyli w X Gremium Ekspertów Turystyki w Łodzi, organizowanym przez Forum Rozwoju Turystyki. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele środowiska naukowego, organizacji turystycznych (POT/ROT/LOT), stowarzyszeń i przedsiębiorstw z branży turystycznej, administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Konferencja podzielona była na trzy bloki tematyczne:

 • naukowy, w ramach którego dyskusji poddano zagadnienia dotyczące, m.in.:
  • dostępności danych (tzw. open data) z zakresu turystyki,
  • systemu promocji turystyki w kontekście wybranych krajowych dokumentów strategicznych oraz polityki turystycznej w Polsce w perspektywie do 2027 roku,
  • Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Turystów UNWTO oraz reformy prawa w obszarze hotelarstwa, pilotażu i przewodnictwa,
  • wyzwań przed jakimi stoi turystyka w obliczu pandemii i konfliktu zbrojonego na Ukrainie,
  • rozwoju kompetencji niezbędnych wśród kadr turystycznych,
  • wzmożonego ruchu turystycznego (tzw. overtourism) w przestrzeni turystycznej i związanych z nim szans oraz zagrożeń,
  • rozwoju turystyki w kierunku turystyki zrównoważonej;
 • szkoleniowo-warsztatowy, podczas którego omówiono uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju sektora turystyki, w tym m.in.:
  • kreowanie oraz finansowanie rozwoju turystyki na poziomie regionalnym i lokalnym,
  • regulacje i standardy dotyczące roli jednostek samorządu terytorialnego oraz ROT/LOT,
  • gromadzenie, weryfikacja oraz analiza i przetwarzanie danych w sektorze turystyki,
  • rozwój sektora turystyki w aspekcie prawnym, ekonomicznym i społecznym;
 • Sektorowej Rady ds. Kompetencji, gdzie odniesiono się m.in. do zagadnień związanych
  z kształceniem kadr i rozwojem systemu szkoleń dla przedsiębiorców w sektorze turystyki, jak również przedstawiono koncepcję dalszego funkcjonowania Sektorowych Rad ds. Kompetencji.