Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 5 - Konkurencyjność Mazowsza i jej uwarunkowania

Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 5 - Konkurencyjność Mazowsza i jej uwarunkowania

Konkurencyjność Mazowsza i jej uwarunkowania

Piąty numer serii wydawniczej Trendy rozwojowe Mazowsza pt. „Konkurencyjność Mazowsza i jej uwarunkowania” został opracowany na podstawie wyników badania postaw przedsiębiorczych i konkurencyjności województwa mazowieckiego oraz trendów ich zmian.
Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza” jako element diagnozy stanu i perspektyw rozwoju województwa mazowieckiego. Powstałe na jego bazie wnioski posłużą do opracowania kompleksowej diagnozy rozwoju województwa mazowieckiego i zostaną wykorzystane do modelowania i prognozowania zmian społeczno-gospodarczych na Mazowszu.
Autorzy raportu przedstawili analizy struktury przestrzennej i sektorowej gospodarki województwa mazowieckiego, analizy zmian w poziomie konkurencyjności firm funkcjonujących na Mazowszu i wpływającej na tę konkurencyjność innowacyjności. W raporcie znalazła się także analiza postaw przedsiębiorczych mieszkańców regionu, sytuacji gospodarczej województwa mazowieckiego w porównaniu z innymi regionami Unii Europejskiej oraz pozaekonomicznych czynników konkurencyjności Mazowsza.

Wróć do listy wydawnictw