Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 15 - Przemiany społeczno‑demograficzne

Trendy Rozwojowe Mazowsza Nr 15

Przemiany społeczno‑demograficzne województwa mazowieckiego w latach 1990–2030

Piętnasty numer serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA pt. „Przemiany społeczno‑demograficzne województwa mazowieckiego w latach 1990–2030” został opracowany na podstawie wyników modułu badawczego o tym samym tytule, będącego elementem badania społeczno-demograficznych zjawisk zachodzących w województwie mazowieckim oraz trendów ich zmian.
Przeprowadzone badania pozwoliły na: szczegółowe rozpoznanie sytuacji demograficznej i społeczno‑demograficznej w regionie, szacunek niezameldowanej, a faktycznie przebywającej na Mazowszu ludności, delimitację przestrzenną obszarów o różnej specyfice demograficznej (klasyfikacja funkcjonalna gmin), opracowanie szczegółowych map zagadnień cząstkowych (wydanych w publikacji „Atlas. Społeczno‑demograficzny rozwój Mazowsza”) oraz delimitację demograficznych obszarów problemowych.
Badanie „Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza”, którego składową jest prezentowany moduł, zostało przeprowadzone w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza jako element diagnozy stanu i perspektyw rozwoju województwa mazowieckiego. Zaobserwowane dzięki niemu wnioski posłużyły do opracowania kompleksowej diagnozy rozwoju regionu i są wykorzystywane do modelowania i prognozowania zmian społeczno-gospodarczych w województwie mazowieckim.

Wróć do listy wydawnictw