Warsztaty w ramach działania pilotażowego YouInHerit

Pierwsze warsztaty w ramach Działania Pilotażowego projektu YouInHerit odbyły się w dniach 21-22 marca 2018 roku na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Wzięli w nich udział przedstawiciele ważnych lokalnych instytucji: Burmistrz Miasta Sierpc Jarosław Perzyński, pracownicy urzędu miasta i starostwa powiatowego w Sierpcu, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filii w Płocku, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu, Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc, Muzeum Wsi Mazowieckiej, Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie i jego Oddziału Terenowego w Płocku oraz uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu.

Celem warsztatów jest usprawnienie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego i urzędami pracy oraz zwiększenie kompetencji kadry lokalnych instytucji w zakresie znajomości dziedzictwa kulturowego, by skutecznie włączyć młodych ludzi w poszukiwanie nowych rozwiązań korzystnych dla ich lokalnych społeczności.

Spotkanie rozpoczęto od przedstawienia założenia, celów i składowych projektu YouInHerit. Następnie odbyły się warsztaty prowadzone przez firmę Kontekst HR Polska Sp. z o.o., które dotyczyły współpracy i komunikacji interpersonalnej.
W drugim dniu warsztatów miał miejsce wykład Dyrektora Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc, Michała Webera, na temat historii browarnictwa na terenie Sierpca. Następnie odbyły się zajęcia praktyczne związane z umiejętnością komunikacji i współpracy międzyinstytucjonalnej.

Na zakończenie Prezes Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Andrzej Olkowski przedstawił wykład na temat aktualnej sytuacji i przyszłości tradycyjnego browarnictwa w Polsce. Omówił też praktyczne aspekty prowadzenia własnej działalności w tej dziedzinie. Młodzież otrzymała ciekawe propozycje odbycia stażu zawodowego.

Wszyscy uczestnicy warsztatów wysoko je ocenili i wyrazili chęć udziału w kolejnej kwietniowej edycji.