VII posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

W dniu 18 kwietnia 2018 r. odbyło się w Warszawie VII posiedzenia Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komitetu, podmioty ekonomii społecznej m.in. przedstawiciele Centrów Integracji Społecznej, Spółdzielni Socjalnych, Zakładów Aktywności Zawodowej, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Regionalnych Centrów Polityki Społecznej oraz fundacji.

Posiedzenie, którego tematem był stan ekonomii społecznej w województwie mazowieckim oraz stan prac nad aktualizacją Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020, poprowadził Kierownik Wydziału do spraw ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej, Robert Gajewski.

Na posiedzeniu przyjęto Raport z przebiegu prac Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w 2017 r. Następnie omówiono dane statystyczne (na marzec 2018 r.) oraz plan działań MCPS w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w 2018 r. Istotną informacją było, że w 2017 r. Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej utworzyły 186 miejsc pracy w 48 podmiotach ekonomii społecznej.

W dalszej części spotkania zaprezentowany został film nt. laureatów konkursu Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej. Przedstawiono także zmiany w wytycznych celu tematycznego 9 (CT9) oraz wstępnych raportów nt. zlecania usług podmiotom ekonomii społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego w 2017 roku oraz zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej.

Na końcu spotkania omówiono wstępne wnioski oraz działania wynikające z badań przeprowadzonych przez MCPS w 2017 r.

Kolejne spotkanie zostało ustalone na dzień 21 czerwca 2018 r.