Udział przedstawicieli MBPR w konferencji METREX w Sztokholmie

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie współpracuje z METREX od ponad 10 lat i bierze aktywny udział w pracach stowarzyszenia.

W dniach 31 maja – 2 czerwca br. odbyła się w Sztokholmie wiosenna konferencja międzynarodowej Sieci Europejskich Regionów i Obszarów METREX zatytułowana „Planowanie dla społecznej spójności Strategie i programy unijne w regionalnym kontekście”. Połączona była z posiedzeniem Zarządu METREX i spotkaniami grup eksperckich. Przedstawiciele Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie wzięli w niej aktywny udział.

Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego uczestniczył w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego w spotkaniu przedstawicieli władz regionalnych zaproszonych na konferencję. W wydarzeniu udział wzięli m.in. pan Gustav Hemming – Przewodniczący Rady regionu Sztokholm, pan Franc Weerwind – Prezydent miasta Almere, Holandia, pan Miguel Angel Crespo, reprezentujący region Gipuzkoa (San Sebastian, Hiszpania) oraz dr Nicola Schelling – Prezes stowarzyszenia METREX. Przedmiotem spotkania były działania podejmowane przez Metrex dotyczące Urban Agenda, zagadnienia związane z mieszkalnictwem i ich regionalne uwarunkowania oraz dalsza współpraca regionów na rzecz polepszenia spójności społecznej.

W drugim dniu konferencji w kontekście realizacji strategii makroregionalnych prezentowane były trzy regiony: Uusima (Finlandia), Mazowsze (Polska) oraz Lombardia (Włochy). Pracownik MBPR, członek Zarządu Metrex, przedstawił Mazowsze jako największy region Polski i jeden z najdynamiczniej rozwijających się regionów w Europie. Ważną częścią konferencji było omówienie założeń do strategii Metrex, które były wcześniej konsultowane z polskimi członkami sieci przy okazji wizyty pana Henka Bouwmana, sekretarza generalnego Metrex, w siedzibie MBPR w Warszawie.

Podczas posiedzenia Zarządu Metrex pracownik Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego przypomniał propozycję zgłoszoną przez Dyrektora MBPR, w trakcie spotkania w Warszawie, by zaprosić zrzeszone w sieci regiony do publikowania interesujących tekstów w periodyku „MAZOWSZE-Studia Regionalne”. Spotkało się to z dobrym przyjęciem ze strony Zarządu. Konferencja była okazją do zaprezentowania czasopisma partnerom ze Szwecji, Norwegii, Finlandii, Włoch, Austrii, Łotwy, Hiszpanii, Holandii i Polski (drugą polską instytucją reprezentowaną w Sztokholmie było Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego).

Następna jesienna konferencja Metrex planowana jest w Helsinkach. Będzie dotyczyła miast przyszłości.