Terminy i miejsca konferencji w sprawie Projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+

W związku z przyjęciem uchwały nr 1324/250/2021 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ wraz z ogłoszeniem stanowiącym załącznik nr 3 do ww. uchwały, przedstawiamy terminy i miejsca konferencji. Podczas konferencji zostanie przedstawiony projekt Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ oraz założenia Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Terminy i miejsca konferencji:

 • Warszawa- 9 – września 2021 roku w godz. 09.00-13.00, konferencji online
 • Ciechanów – 15 września 2021 roku w godz. 10.00-13.50, Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul.17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów
 • Żyrardów – 16 września 2021 roku w godz. 10.00-14.00, KRAMNICE MIEJSKIE w Sochaczewie, ul. 1 Maja 21, 96-500 Sochaczew
 • Radom- 17 września 2021 roku w godz. 10.00-13.50, „Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek”, ul. gen. Józefa Sowińskiego 2 26-500 Szydłowiec
 • Siedlce – 20 września 2021 roku w godz. 10.00-13.50, Budynek Wydziału Nauk Humanistycznych, Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce
 • Ostrołęka- 22 września br. w godz. 10.30-13.50, Sala konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
  ul. Piłsudskiego 38, Ostrołęka
 • Płock – 24 września br. w godz. 10.00-13.50, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Tumska 8, 09-402 Płock
 • Wołomin – 29 września br. w godz. 10.00-13.50, budynek Amatorskiego Teatru Miejskiego im. Stefana Jaracza w Otwocku, ul. Armii Krajowej 4, 05-400 Otwock
 • Piaseczno – 30.09.2021 w godz. 10.00-12.40, Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki, ul. Spółdzielcza 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Konferencje będą dostępne on-line na stronie internetowej Fundusze dla Mazowsza oraz na profilu Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w serwisie społecznościowym Facebook.

Z treścią projektu SRWM 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, oraz niezbędną dokumentacją
i informacjami związanymi z procesem konsultacji można zapoznać się na stronie internetowej: Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie(w kategorii: Aktualizacja strategii rozwoju Województwa mazowieckiego do roku 2030+) oraz na stronach internetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego, Biuletynu Informacji Publicznej
Samorządu Województwa Mazowieckiego
oraz na stronie Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych.

Zgodnie z przyjętym trybem opinie i uwagi można zgłaszać w terminie do 10 października 2021 roku, z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag zamieszczonego na ww. stronach internetowych oraz

 • drogą elektroniczną na adres: konsultacjespoleczne@mbpr.pl
 • drogą korespondencyjną na adres: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa