Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu

Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia.

Spotkanie dotyczy “Studium Planistyczno-Prognostycznego dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia” w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełnienia Lokalnej Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 r.”, realizowanego firmę BBF Sp. z o.o..

Zgodnie z wymaganiami Umownymi i uzgodnionym Harmonogramem Spotkań Informacyjnych została uruchomiona strona internetowa, na której znajdują się kluczowe informacje dotyczące projektu „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia” wraz z przeprowadzeniem spotkań informacyjnych ze społeczeństwem miejscowości, w których planowana jest realizacja Projektu, w celu ograniczenia lub zapobieżenia konfliktom społecznym wraz z materiałami informacyjnymi. Dodatkowo na stronie zostały podane daty spotkań oraz linki umożliwiające zalogowanie się na platformę Microsoft Teams celem udziału w konsultacjach.