Studium Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy

Opracowanie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, zatytułowane „Studium Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy”. Generalnym projektantem i autorem prowadzącym dokumentu jest dr arch. Tomasz Sławiński.