Praktyki studenckie

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie umożliwia odbycie praktyk studenckich. Osoby zainteresowane, proszone są o składanie bezpośredniej pisemnej prośby do Dyrektora Biura dotyczącej odbycia w MBPR praktyki studenckiej.

W treści prośby należy zawrzeć następujące informacje:

  • imię i nazwisko,
  • przewidywany termin praktyki,
  • kierunek studiów,
  • rok studiów
  • miejsce odbywania praktyki: Warszawa, czy oddziały terenowe MBPR.