Zaproszenie do włączenia się w promocję XI edycji konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił XI edycję konkursu ”Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Konkurs organizuje Województwo Mazowieckie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Celami tego Konkursu są: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw dążących do podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy, a przede wszystkim zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej.

W tym roku Laureaci będą wybierani w następujących kategoriach:

  • wolontariat indywidualny;
  • wolontariat grupowy;
  • wolontariat w szkole lub przedszkolu;
  • wolontariat seniorów;
  • kategoria specjalna – wolontariat w celu przeciwdziałania epidemii Covid-19.

Jednocześnie w załączeniu, przekazuję plakat oraz regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości proszę o kontakt: nr tel. 22 59 79 683 lub dialog@mazovia.pl.

Mazowieckie Barwy Wolontariatu - konkurs
Mazowieckie Barwy Wolontariatu – konkurs