Spotkanie „Kick-off” projektu LAira w Budapeszcie

W dniach 13-14 czerwca br. przedstawiciele Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, z ramienia Samorządu Województwa Mazowieckiego, wraz z delegacją Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Sp. z.o.o., uczestniczyli w pierwszym spotkaniu partnerów projektu LAira. Było ono okazją do poznania przedstawicieli miast, regionów partnerskich oraz instytucji zaangażowanych w jego realizację.

Spotkanie miało na celu przybliżenie tematyki projektu, jego celów i działań przewidzianych do zrealizowania w trakcie jego trwania. Pierwszego dnia spotkania, jedna z sesji poświęcona była prezentacjom wszystkich partnerów projektu. Krótką charakterystykę regionu, doświadczenia oraz oczekiwania Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie w zakresie realizacji projektów współfinasowanych ze środków UE, przedstawił Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Dalsza część I dnia spotkania poświęcona była sprawom organizacyjnym i zarządzaniu w projekcie. Ustalony został m.in. skład Komitetu Sterującego oraz przyjęty został dokument Zasady Postępowania Komitetu Sterującego. Miała również miejsce dyskusja na temat zapisów Umowy Partnerskiej (Partnership Agreement). Partnerzy projektu zostali poinformowani o podstawowych zasadach rozliczania projektu oraz głównych założeniach pakietu roboczego WPC Komunikacja. Część spotkania odbywała się w formie interaktywnych sesji.

II dzień spotkania poświęcony był pakietowi roboczemu WP T1 Zrozumienie integracji mobilności portów lotniczych na obszarach funkcjonalnych. W trakcie dyskusji zapadły pierwsze ustalenia dotyczące planu działań na najbliższe miesiące. Zdecydowano również, że następne spotkania projektowe zostanie zorganizowane w Warszawie w dniach 22-24 listopada br.

O projekcie LAira: Celem projektu LAira jest podniesienie kompetencji podmiotów sektora publicznego w zakresie planowania i wdrażania niskoemisyjnych rozwiązań służących zapewnieniu dostępności do portów lotniczych, będących istotnymi generatorami ruchu w obszarach funkcjonalnych miast.

Głównym planowanym rezultatem projektu będzie opracowanie rozwiązań i polityk zrównoważonej mobilności w zakresie dostępu do lotniska dla podróżnych i ludzi tam pracujących, w tym rozwiązań dotyczących inteligentnych systemów transportowych. Przewidziano też działania szkoleniowe w zakresie niskoemisyjności dla podmiotów sektora publicznego i lotnisk oraz udostępnianie informacji na temat efektywnych rozwiązań.

Realizacja projektu: 1 maja 2017 – 31 października 2019

Partnerami projektu są: 18 Dzielnica Budapesztu, Lotnisko Budapeszt, Lotnisko Bolonia, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Agencja Rozwoju Gospodarczego Regionu Stuttgart, Lotnisko Dubrownik, Miasto Dubrownik – Agencja Rozwoju, stowarzyszenie ARC – Airport Regions Conference, Austria Tech – Federalna Agencja ds. Środków Technicznych, Miasto Poznań. Wśród partnerów stowarzyszonych znajduje się Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z.o.o.

Projekt współfinansowany w 85% z Programu INTERREG Europa Środkowa.