Raport z konsultacji społecznych projektu Planu Wykonawczego do SRWM do 2030 r

Raport z konsultacji społecznych projektu Planu Wykonawczego do SRWM do 2030 r. w obszarze Przestrzeń i Transport wraz ze Strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko i dokumentami towarzyszącymi.