Konsultacje społeczne projektu Planu Wykonawczego do SRWM do 2030 r.

Konsultacje społeczne projektu Planu Wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. w obszarze Przestrzeń i Transport wraz ze Strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko wraz z dokumentami towarzyszącymi.