Obwieszczenie Zarządu Województwa Mazowieckiego o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji SRW

Obwieszczenie Zarządu Województwa Mazowieckiego o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku, Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego w tej sprawie wraz z załącznikiem do uchwały.