Plan Działań i Działanie Pilotażowe w projekcie YouInHerit

Plan Działań i Działanie Pilotażowe w projekcie YouInHerit tematem III spotkania Regionalnej Grupy Interesariuszy 24 października w Sierpcu.

III spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy w ramach projektu YouInHerit odbyło się w dniu 24 października 2017 roku w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz samorządowych, szkół średnich i wyższych, branży browarniczej, instytucji kultury oraz urzędów pracy.

Spotkanie otworzyła Pani Ewa Baranowska – Dyrektor Oddziału Terenowego MBPR w Płocku, która przywitała zebranych gości oraz przedstawiła program spotkania.

Głównym celem spotkania była prezentacja założeń i wstępnego harmonogramu działania pilotażowego z zakresu budowania potencjału oraz projektu Planu Działań, który jako element gwarantujący trwałość projektu You InHerit ma odpowiadać na potrzeby regionu w zakresie zwiększenia zaangażowania młodzieży w kultywowanie tradycji wykonywania zawodów rzemieślniczych.

Zastępca kierownika projektu YouInHerit przedstawiła doświadczenia z III spotkania partnerów projektu w Słowenii, a w szczególności wyniki warsztatów roboczych z zakresu planów działań oraz działań pilotażowych. Wspomniała, że podczas warsztatów w Słowenii ustalono formę i wstępne terminy wizyt krzyżowych partnerów z Mazowsza i Słowenii na lipiec i sierpień 2018 roku.

Następnie przedstawiciele firmy Investin (wykonawcy projektu Planu Działań dla Mazowsza) zaprezentowali założenia i cele wskazane w tym planie, jak również działania służące waloryzacji dziedzictwa kulturowego związanego z ginącymi zawodami i tradycyjnym rzemiosłem. Uczestnicy spotkania zostali również poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej prezentowanego Planu Działań jak i ustosunkowanie się do zawartych w nim działań.

W dalszej części spotkania zaprezentowano założenia i wstępny harmonogram działania pilotażowego na Mazowszu, któremu poświęcono także warsztaty robocze. Jako główny pilotaż w regionie, zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym projektu, wskazano szkolenia z zakresu budowania potencjału władz samorządowych i interesariuszy. Ponadto wspomniano o mającym się odbyć w sierpniu przyszłego roku Festiwalu Smaków, który ma być również częścią przeprowadzanego na Mazowszu pilotażu. Podkreślono szczególną rolę interesariuszy w wyborze oraz realizacji wskazanych działań.

W trakcie warsztatów podjęto dyskusję na temat działań mających przyczynić się do realizacji celów projektu YouInHerit. Wśród propozycji znalazły się, m.in.: szkolenia poświęcone historii tradycyjnych zawodów rzemieślniczych na Mazowszu, związana z tym wystawa oraz warsztaty z warzenia piwa mogące odbyć się podczas Festiwalu Smaków w Sierpcu. Podkreślono potrzebę aktywnego włączenia pełnoletniej młodzieży w te działania pilotażowe.

Więcej informacji o projekcie YouInHerit dostępnych jest na stronie internetowej Interreg oraz na portalu Facebook projektu.