Projekt YouInHerit na II Kasztelańskim Festiwalu Smaków w Sierpcu

Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – kierownik projektu YouInHerit oraz członkowie zespołu wzięli udział w tegorocznym II Kasztelańskim Festiwalu Smaków w Sierpcu w dniach 11-13 sierpnia br., w ramach którego można było odwiedzić stoisko projektu YouInHerit. Festiwal Smaków jest jednym z działań pilotażowych przewidzianych w projekcie dedykowanym rewaloryzacji zawodów rzemieślniczych.

W sobotę, 12. sierpnia odbył się pokaz warzenia piwa metodą rzemieślniczą, poprowadzony przez przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych. Dał on możliwość poznania tradycyjnych technik popularnego na Mazowszu piwowarstwa.

Stoisko projektu YouInHerit cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających i wielu z nich wzięło udział w konkursie wiedzy o browarnictwie. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy uczestnicy Festiwalu wypełnili 100 ankiet z pytaniami dotyczącymi projektu YouInHerit, które zostaną wykorzystane w powstającym obecnie Planie Działań. Doświadczenie to posłuży przy organizacji przyszłorocznego Festiwalu Smaków, na który zostaną zaproszeni partnerzy projektu z Włoch, Chorwacji, Węgier i Słowenii.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej, dedykowanej szczególnie młodym mieszkańcom Mazowsza i innych regionów Europy, Interreg.