LAirA – I Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy

W dniu 30 listopada 2017r w ramach realizacji projektu LAirA (Landside Airports Acdessibility/Dostępność lądowa lotnisk) realizowanego w ramach Programu Interreg dla Europy Centralnej w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin odbyło się I spotkanie interesariuszy projektu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów lokalnych, powiatowych, reprezentanci Kolei Mazowieckich oraz firm transportowych świadczących usługi dla pasażerów korzystających z lotniska.

W imieniu Zarządu lotniska goście zostali powitani przez Panią Jadwigę Starczewską. W założenie projektu wprowadził uczestników Kierownik Projektu omówił dotychczasowe działania podjęte przez samorząd województwa reprezentowany w projekcie przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego. Przedstawiciele oddziałów terenowych biura omówili dwa dokumenty wypracowane w projekcie: „System dostępności lotniska w ramach obszaru funkcjonalnego lotniska Warszawa-Modlin” oraz „Analiza planów i polityk transportowych”. Następnie określono zasady współpracy w ramach cyklicznych spotkań interesariuszy projektu. Uczestnicy spotkania w ramach dyskusji przedstawiali swoje dotychczasowe doświadczenia i proponowali tematy, które ich zdaniem mogłyby być przedmiotem kolejnego spotkania. Zaangażowanie uczestników spotkania oraz otwartość władz portu lotniczego była bardzo widoczna na I spotkaniu Regionalnej Grupy Interesariuszy.

LAirA - I Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy na terenie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin
LAirA – I Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy na terenie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin