Konferencja Ogólnopolskie Podsumowanie Roku Rzeki Wisły

W dniu 22 lutego 2018 r. pracownicy Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Oddziału Terenowego w Płocku uczestniczyli w Konferencji „Ogólnopolskie Podsumowanie Roku Rzeki Wisły”. Organizatorem tego wydarzenia była Fundacja Roku Rzeki Wisły.

Celem konferencji było podsumowanie działań zrealizowanych w Roku Rzeki Wisły 2017 przez samorządy, organizacje pozarządowe, ekspertów i społeczników. Spotkanie składało się z dwóch paneli: I –„Ambasadorowie Roku Rzeki Wisły – inicjatywy i miejsca RRW” oraz II – „Wisła dalej płynie – potencjał i plany”.

W pierwszej części przedstawiciele samorządów, instytucji oraz społecznicy omówili działania podejmowane w Roku Rzeki Wisły 2017 i ich wpływ na rozwój poszczególnych obszarów i lokalnych społeczności w województwie mazowieckim i kujawsko-pomorskim. Ponadto zaprezentowano film pt. „Festiwal Wisły” oraz omówiono projekt utworzenia sieci pod nazwą „Muzea Szlaku Wisły”.

W drugiej części przedstawiciele samorządów z m. Torunia, m. Puław oraz powiatów piaseczyńskiego i świeckiego zaprezentowali swoje doświadczenia w realizacji inicjatyw i wydarzeń organizowanych w Roku Rzeki Wisły m.in. w zakresie rozwoju infrastruktury nadrzecznej oraz realizacji imprez turystycznych i kulturowych związanych z rzeką. Zaprezentowali również plany dotyczące turystycznego wykorzystania Wisły m. in. organizowanie cyklicznych wydarzeń oraz dostosowanie rzeki dla rozwoju turystyki wodnej. Ponadto zapowiedziano przeprowadzenie badania ruchu turystycznego na obszarze Dolnej Wisły i omówiono potrzeby edukacyjne w zakresie bezpiecznego wykorzystania potencjału rzeki oraz jej odpowiedniego oznakowania.