Konferencja Europolis

15 czerwca 2018 r. odbyła się konferencja Europolis, na której ogłoszono wyniki pierwszego w Polsce rankingu Miasto obywatelskie. W konferencji udział wzięli pracownicy Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego oraz Oddziałów Terenowych. W badaniu wzięło udział 66 miast na prawach powiatu.

Ranking miast obywatelskich powstał w oparciu o syntetyczny wskaźnik będący średnią pięciu subindeksów, przyjmujących wartość od 0 do 100 pkt., w następujących obszarach: bierna i czynna aktywność wyborcza, udział w organizacjach publicznych, zaangażowanie w życie publiczne, rozpowszechnienie postaw obywatelskich oraz otwarcie miast na obywateli. Natomiast subindeksy zbudowano w oparciu o 23 zuniformizowane mierniki, do których dane pozyskano m.in. z Państwowej Komisji Wyborczej, Ministerstwa Finansów, miejskich biuletynów informacji publicznej, GUS-u, Diagnozy Społecznej oraz głównie z informacji udostępnianych przez badane miasta.

W rankingu Miasto obywatelskie pierwsze miejsce zajął Sopot uzyskując 62,88 pkt. na 100 możliwych. Po raz pierwszy Warszawa znalazła się na drugim miejscu z 54,56 pkt., natomiast na trzecim uplasował się Rzeszów – 50,09 pkt. Kolejne miasta z pierwszej dziesiątki to: Poznań – 49,33; Katowice – 48,28; Dąbrowa Górnicza – 47,36; Kraków – 46,61; Gdynia – 45,89; Przemyśl – 45,48; Olsztyn – 44,94.

Szczegółowe informacje o 66 miastach sklasyfikowanych w Rankingu można znaleźć na stronie Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana.