IV Mazowieckie Spotkania z Ekonomią Społeczną

W dniu 08.06.2018 r. w Warszawie odbyły się IV Mazowieckie Spotkania z Ekonomią Społeczną połączone z Targami Podmiotów Ekonomii Społecznej, na których zaprezentowano produkty i usługi oferowane przez podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa mazowieckiego.

Jednym z celów spotkania było wręczenie wyróżnień „Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej’ 2018” dla najlepiej funkcjonujących pomiotów ekonomii społecznej, podmiotów zasłużonych dla rozwoju ekonomii społecznej oraz osób z otoczenia ekonomii na Mazowszu. Otrzymali je m.in.: Centrum Pomocy Społecznej w Tłuszczu, Starosta powiatu legionowskiego, firma Hydro – Truck, Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie. W dalszej części spotkania zaprezentowany został film nt. laureatów Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej, przygotowany specjalnie na tę okazję.

Kolejną częścią spotkania był panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, samorządu, instytucji oraz osób wspierających ekonomię społeczną. Panel został podzielony na trzy części. W pierwszej części panelu uczestniczyli: prezes firmy Hydro – Truck oraz Stowarzyszenie „Karuzela”, którzy przybliżyli zagadnienia na temat współpracy oraz etapów budowania zaufania w biznesie. W nastepnej części panelu udział brali: Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO w Tłuszczu oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu, którzy dzięki współpracy powołali Spółdzielnię Socjalną „Pożytek” zatrudniającą 32 osoby. Ostatnia część dotyczyła działań prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej w Legionowie we współpracy ze Starosta powiatu legionowskiego.

MBPR w Warszawie reprezentowane było przez pracownika Oddziału Terenowego w Płocku. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej: Regionalnych Centrów Pomocy Społecznej, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Centrów Integracji Społecznej, Spółdzielni Socjalnych, Zakładów Aktywności Zawodowej, fundacji.