Inicjatywa Europejska PURPLE – Peri-Urban Regions Platform Europe

Grupa PURPLE została zainicjowana w 2004 roku w celu zbliżenia regionów Unii Europejskiej. Członkami stowarzyszenie jest trzynaście regionów: Katalonia, Flandria, Frankfurt nad Menem, Île de France, Mazowsze, MHAL (Province of Limburg), Nord Pas de Calais, Region Randstad, Rhone-Alpes, Południowo-Wschodnia Anglia, Sztokholm, West Mislands.

Regiony te podejmują wspólnie działania na rzecz maksymalizacji korzyści wynikających z ich położenia w pobliżu aglomeracji miejskich. Jednocześnie na obszarach tych prowadzone są inicjatywy nakierowane na minimalizację ujemnego wpływu wielkich miast na wiejsko-miejski charakter, krajobrazu i środowiska naturalnego tych terenów, którego celem jest zachowanie ich unikalności.

Celem organizacji PURPLE jest wypracowanie odpowiednich metod umożliwiających zrównoważony rozwój europejskich obszarów podmiejskich („peri-urban”).