I Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu YouInHerit w Sierpcu

W Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyło się I spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy w ramach projektu YouInHerit, który w imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizuje Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków pochodzących z Programu Interreg Europa Środkowa.

Projekt zakłada nawiązanie współpracy władz lokalnych, środowisk browarniczych oraz turystycznych na rzecz zaangażowania młodzieży w kultywowanie tradycyjnych zawodów rzemieślniczych, które mogą się stać atrakcyjną ofertą zawodową na rynku pracy i wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości w regionie.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych powiatów sierpeckiego i płockiego, m.in. Starosta Sierpecki Jan Laskowski i Burmistrz Miasta Sierpc Jarosław Perzyński oraz przedstawiciele branży browarniczej, uczelni wyższych, szkół ponadgimnazjalnych i instytucji kultury.

Zastępca Dyrektora MBPR przedstawiła główne założenia projektu, a Zastępca Kierownika projektu, określiła cele i zasady współpracy Regionalnej Grupy Interesariuszy.

Więcej informacji o projekcie YouInHerit dostępnych jest na stronie internetowej Interreg.