I Konfrontacje Miejskie, pt. Konkurencyjność gospodarcza miast – droga do sukcesu

W dniu 13 grudnia 2017 r. pracownicy MBPR w Warszawie OT w Płocku uczestniczyli w I Konfrontacjach Miast pt. Konkurencyjność gospodarcza miast – droga do sukcesu. Konfrontacje zorganizowane zostały przez Komitet Gospodarki Miejskiej w ramach Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Komitet podjął inicjatywę wypracowania Modelu Gospodarczego Rozwoju Miast. Spotkaniu przyświecało motto: „Świat osiągnął punkt krytyczny i albo zresetujemy stare struktury podejścia i modele działalności albo grozi nam paraliż lub nawet upadek istniejących instytucji” ( D. Tapscott, A.D. Williams, Makrowikinomia. Reset świata i biznesu).

Uczestnikami debaty byli m.in.: Olgierd Roman Dziekoński – były Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Marek Kłoczko – Wiceprezes i Dyrektor Generalny KIG, Zenon Kiczka – Przewodniczący Komitetu Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej, prof. Elżbieta Mączyńska – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Prelegenci podkreślili, że w wyniku procesów globalizacji, w dobie zmian technologicznych, dynamiczniejszego rozwoju cyfryzacji oraz masowej digitalizacji oraz zmian społeczno-kulturowych zaistniała konieczność zmiany myślenia o współczesnym mieście. Miasto powinno być postrzegane jako znaczący motor rozwoju gospodarczego. Podkreślono, że wśród interesariuszy, użytkowników miasta i instytucji samorządów terytorialnych dominuje silosowość działań, czyli niewystarczające powiązanie systemów miejskich oraz brak zdolności do współpracy. Konieczne staje się uczestnictwo mieszkańców miast we współrządzeniu, aby w efekcie wypracować SmartCity oparte na kreatywności i innowacyjności kapitału ludzkiego.