Zmiany w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie

W dniu 14 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o odwołaniu ze stanowiska Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. Jednocześnie funkcję tę powierzył dr Elżbiecie Kozubek – dotychczasowemu Kierownikowi Zespołu Programowania Strategicznego w MBPR w Warszawie.