Formularz konsultacyjny projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+

Formularz konsultacyjny projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.