Europolis

2 czerwca 2017 r. odbyła się konferencja Europolis, na której ogłoszono wyniki pierwszego w Polsce rankingu Bezpieczne i otwarte miasta. W konferencji udział wzięli pracownicy Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego oraz Oddziałów Terenowych Biura. W badaniu wzięło udział 66 miast na prawach powiatu. Na potrzeby badania wykorzystano 44 wskaźniki, które zostały pogrupowane w pięciu wymiarach i przeliczone na 1 tys. mieszkańców: bezpieczeństwo publiczne (związane z ogólnym poziomem przestępczości); otwartość i przyjmowanie pracowników z innych krajów; poczucie bezpieczeństwa indywidualnego (z uwzględnieniem liczby ofiar przemocy domowej, a także tego jak mieszkańcy postrzegają swoje miasto); bezpieczeństwo komunikacyjne (liczba kierowców łapanych przez policję za jazdę pod wpływem alkoholu, liczba wypadków i ich skutków w postaci rannych lub ofiar śmiertelnych); a także bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne (wielkość średniego wynagrodzenia, łatwość w znalezieniu pracy, liczba miejsc w żłobkach). Mierniki liczone były jako średnia danych z ostatnich dostępnych trzech lat (w większości wypadków okresu 2013-2015). Na potrzeby badania wykorzystano dane z Komendy Głównej Policji; Komendy Głównej Straży Pożarnej; Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; GUS oraz z 66 miast na podstawie zadeklarowanych przez nie wartości niektórych wskaźników (więcej informacji nt. mierników znajduje się w aneksie metodycznym do raportu).

W rankingu Bezpieczne i otwarte miasta pierwsze miejsce zajęła Warszawa uzyskując 63,60 punktu na 100 możliwych. Kraków znalazł się na drugim z 63,23 punktami, natomiast na trzecim miejscu uplasował się Rzeszów – 61,87 punktami. Kolejne miasta z pierwszej dziesiątki to: Poznań – 61,83; Gdynia – 61,62; Gdańsk – 61,39; Sopot – 61,38; Siedlce – 60,89; Olsztyn – 60,63; Bydgoszcz – 60,27.

Szczegółowe informacje o 66 miastach sklasyfikowanych w Rankingu można znaleźć na stronie Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana.