Audyt krajobrazowy – obwieszczenie Zarządu Województwa Mazowieckiego

W dniu 10 lipca 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 1232/421/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu audytu krajobrazowego dla województwa mazowieckiego.

Załącznik do uchwały stanowi obwieszczenie Zarządu Województwa Mazowieckiego, informujące o przystąpieniu do sporządzenia projektu audytu krajobrazowego dla województwa mazowieckiego.

Jednostką odpowiedzialną za wykonanie projektu audytu krajobrazowego dla województwa mazowieckiego jest Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.

Projekt audytu krajobrazowego dla województwa mazowieckiego po jego sporządzeniu zostanie wyłożony do publicznego wglądu.

Z treścią uchwały oraz obwieszczenia można zapoznać się na stronie:

https://bip.mazovia.pl/pl/bip/zarzad/rejestr-uchwal-zarzadu/uchwala-123242123-zarzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2023-07-10.html