9. Forum Rozwoju Mazowsza

W dniach 17-18 października 2018 r. odbyło się 9. Forum Rozwoju Mazowsza, zorganizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, o charakterze konferencyjno-warsztatowym związane z rozwojem regionu. Honorowy patronat nad Forum objął Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Komisja Europejska.

9. Forum Rozwoju Mazowsza otworzył Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego. Zwrócił uwagę, że Mazowsze jest najszybciej rozwijającym się regionem w Europie, któremu pomogły w tym także środki europejskie. Marszałek odebrał również nagrodę od portalu Samorządowego za zajęcie pierwszego miejsca w plebiscycie na „Samorządowca Roku 2018 r.”

Do głównych tematów wydarzenia należały zagadnienia odnoszące się do: Regionu Przyszłości, EkoRegionu, Człowieka i Medycyny, a także Turystyki i Kultury. Odbyły się inspirujące debaty i warsztaty oraz pokazy projektów i prototypów będących nowością w mazowieckich laboratoriach i ośrodkach badawczych. Podczas spotkania można było przekonać się jak posiadana wiedza i innowacyjne podejście przedstawicieli biznesu, samorządu i nauki w połączeniu z Funduszami Europejskimi przekłada się na wzrost potencjału rozwojowego naszego regionu oraz na zwiększenie jakości życia każdego mieszkańca. Uczestnicy Forum mogli wziąć udział w dyskusji o potrzebach i wyzwaniach regionów na przyszłość, z jakimi na co dzień stykają się przedsiębiorcy, naukowcy, urzędnicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucje rynku pracy, a także o polityce spójności dla europejskich regionów i miast w nowej perspektywie finansowej
w latach 2021-2027.

Szczegóły relacji z 9. Forum Rozwoju Mazowsza się dostępne na stronie Serwisu Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego.