Konferencja Fazy rozwoju rodziny a polityka społeczna

17 października 2018 r. odbyła się konferencja Fazy rozwoju rodziny a polityka społeczna, zorganizowana przez Rządową Radę Ludnościową, której celem była próba odpowiedzi na pytanie: jak można zoptymalizować politykę społeczną na poziomie rządowym i samorządowym w celu skuteczniejszego wsparcia rodzin będących w kolejnych fazach rozwoju?

W pierwszej części konferencji zaprezentowano referaty m.in. dotyczące polityki rodzinnej wobec aktualnej sytuacji demograficznej Polski, polityki rodzinnej a fazy rozwoju rodziny, a także zmian zachowań dotyczących rodziny w Polsce – zakładanie rodziny i rodzicielstwo.

Natomiast druga część poświęcona była debacie panelowej Polityka rodzinna. Założenia i realizacja, której moderatorem był prof. dr hab. Adam Kurzynowski ze Szkoły Głównej Handlowej. W debacie wzięli udział eksperci, przedstawiciele rządu, parlamentu, samorządów, instytucji i organizacji społecznych.