Zespół Wydawniczy

Do Zadań Zespołu Wydawniczego należy:

 • organizowanie procesu wydawniczego czasopism, książek i innych publikacji wydawanych przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, poprzez:
 1. pozyskiwanie tekstów oraz ich obróbkę redakcyjną i techniczną,
 2. współpracę z korektorami językowymi,
 3. skład oraz przygotowanie materiałów do druku,
 4. udział w postępowaniach przetargowych na druk i oprawę introligatorską;
 • prowadzenie redakcji periodyku naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”;
 • prowadzenie stron internetowych Biura oraz stron w mediach publicznych;
 • nadzór nad systemami identyfikacji wizualnej: Biura, marki MAZOWSZE oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 • podejmowanie działań związanych z kreowaniem wizerunku Biura;
 • tworzenie projektów graficznych;
 • druk, powielanie i oprawa materiałów oraz obsługa maszyn powielająco-drukujących i urządzeń introligatorskich.

Zespół Wydawniczy zajmuje się również drukiem: wielkoformatowych map, opracowań mapowych, projektowanych przez siebie materiałów reklamowych (zakładki, ulotki, foldery, kalendarze, wizytówki, banery, etc.) oraz zeszytów z serii wydawniczej „Mazowsze. Analizy i Studia”.

Zespół Wydawniczy koordynuje także proces wydawniczy samorządowego periodyku naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”. Pracownicy Zespołu zajmują się zbieraniem artykułów do czasopisma, które są następnie przesyłane do recenzji przez Radę Programową pisma. Po otrzymaniu pozytywnej recenzji materiały poddawane są obróbce redakcyjnej. W Zespole Wydawniczym przygotowywany jest także layout każdego numeru pisma. Końcowym etapem, jaki wykonuje Zespół Wydawniczy jest przygotowanie plików do procesu naświetlania i przesłanie ich do drukarni.