Zeszyt 2(52)2018 Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego tom 2

Zeszyt 2(52)2018 Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego tom 2

Celem opracowania ekofizjograficznego sporządzonego dla miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy jest dostarczenie informacji o środowisku przyrodniczym, jego zasobach, walorach i zagrożeniach oraz określenie uwarunkowań do rozwoju różnych funkcji zagospodarowania przestrzennego w kontekście zaobserwowanych ograniczeń i zagrożeń. Wyniki dokonanych ocen powinny stanowić przesłanki do podejmowania decyzji planistycznych w ramach planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy (MOFOWW), zwanego dalej obszarem funkcjonalnym Warszawy.
Podstawę prawną opracowania stanowi ustawa Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych.

Wydanie online

Mapa 2(52)2018 Charakterystka środowiska przyrodniczego miejskiego obszaru funkcjonalnego Warszawa – synteza
Mapa 2(52)2018 Charakterystyka środowiska przyrodniczego miejskiego obszaru funkcjonalnego Warszawa – synteza
Kliknięcie w obrazek spowoduje otwarcie jego większej wersji
Wróć do listy wydawnictw